logo

Informatyka w szkole

logo
Informatyka w szkole

Edukacja szkolna musi podążać za zmieniającymi się zadami życia, jak i rozwojem technologicznym. Oznacza to, że system edukacyjny oraz zakres prowadzonych zajęć powinien być na bieżąco aktualizowane, w zależności od potrzeb społeczeństwa. Takim wyjście w stronę nowoczesności było wprowadzenie zajęć informatycznych. Komputery bowiem stanowią dzisiaj jeden, z podstawowych, urządzeń komunikacji i pracy. Zajęcia informatyczne mają za zadanie usystematyzować wiedzę uczniów o komputerach. Rozpoczynając naukę mają oni bowiem wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi urządzenia. Niemniej jednak nauczyciele pokazują, w jaki sposób skuteczniej wykorzystywać sprzęt. Edukacja komputerowa oparta jest na systemie prac praktycznych. Wiedza teoretyczna, w tym przypadku, nie stanowi najważniejszego punktu harmonogramu nauczania. Uczniowie musza samodzielnie wykonywać kolejne prace tak, aby praktycznie ćwiczyć poznane funkcje oraz możliwości. Wszystkie propozycje zajęć informatycznych stanowią ciekawe lekcje dla uczniów. Zdecydowanie chętniej biorą oni udział w zajęciach oraz wykonują powierzone zadania. Tematyka zajęć jest na tyle bliska uczniom, że czują się oni na nich bardzo dobrze. Nauczyciele informatyki mają zatem stosunkowo łatwe zadanie. Nie muszą borykać się z problemami rozkojarzenia oraz znudzenia uczniów.

Comments are closed.

logo
logo
Elegant Themes